A deáki templom

A RÉKE (Régi Épületek Kutatóinak Egyesülete) szakmai estje a FUGA Budapesti Építészeti Központban (Budapest V. Petőfi S. u 5.) 2019. 06. 03. hétfő 18 h.

 Farbakyné Deklava Lilla művészettörténész:
A deáki templom bővítése – nemzedékváltás a magyarországi műemlékvédelemben
A pannonhalmi apátsághoz tartozó Deáki középkori templomával számos alkalommal foglalkozott a középkorkutatás, ám 19. századi vonatkozásai eddig feltáratlanok voltak. Az 1860-as évekre a templom kicsinek bizonyult a megnövekedett igényekhez. A felvetett problémára több megoldás is született, amelyek jól példázzák az intézményesülő műemlékvédelemben zajló korszakváltást, egyben a műemlékes szakemberek közt fennálló generációs különbséget és szemléletváltást. Első terveket még Schulcz Ferenc jegyezte, majd Storno Ferenc kapott felkérést, a megvalósuló terveket végül Schulek Frigyes készítette. A jól átgondolt, a legkisebb bontással járó, logikus koncepció megvalósítása azonban már messze nem sikerült olyan színvonalon. Uradalmi irányítás alatt, helybeli, illetve bár messzebbről érkező, de másod-, harmadvonalbeli kivitelezők végezték a templom kiépítését 1873-1875-ben. A nyugati irányban végzett bővítés, bár meglehetősen jellegtelen alkotás született, mégis többet megőrzött a középkori épületből, amelynek így csak a nyugati homlokzata pusztult el.


Minden érdeklődőt szeretettel várunk!