A zirci volt Dubniczay-Reguly-ház kutatásaA volt Dubniczay–Reguly ház Zirc központjában, a Rákóczi úton található. Az épületegyüttes több elemből áll: egy egyemeletes kéttraktusos, négy tengelyes épületből és egy hozzá csatlakozó a telek mélye felé többszörösen beforduló földszintes szárnyból.Az utcai homlokzat klasszicizáló barokk architektúrájú, a középső két tengelyben a homlokzat kissé – rizalitszerűen - előugratott. Az udvari homlokzat jelen formájában leegyszerűsített helyreállítás. A földszint és az emelet azonos helyiség kiosztású, esetenként modern válaszfalakkal osztva.
A pince igen keskeny dongaboltozatos tér, amely csak az épület utcai tengelye alatt helyezkedik el. A pincében egy kút található, szerepe inkább „vízszigetelő” jellegű, lejárata az oldalhomlokzaton nyílik.
A földszintes, a telek hátsó részéig futó visszaforduló L alakú épületszárny jelen állapotában már többszörös helyreállításon átesett épületrész, tagoltsága több átépítésre, toldásra utal.

Az épület falkutatását még 2007-ben kezdtük meg, majd hosszabb-rövidebb megszakításokkal 2018-ban zártuk. A legutóbbi kutatások az egész épületegyüttest érintő helyreállításhoz kapcsolódnak, amelyek kivitelezése közben még további építészettörténeti megfigyelések szükségesek.

Az egykori konyha falkutatása

A külső és belső falkutatás során megállapítható volt, hogy az egy emeletes épületrész első periódusában a földszint szélén a legkeletibb ablaktengely helyén kőszerkezetes ajtó és mögötte kapualj nyílott. Feltehetően a kapualj kert felőli traktushoz tartozó szakaszából lehetett bejutni az emeletre vezető lépcsőházba. E korszakban a szomszédos telken álló földszintes épületszárny még elkülönült az emeletes épülettől és fokozatosan kiépülve zárt udvaros szerkezetű volt. A 19. század során váltak csak egységesebb épületegyüttessé a korábban két elkülönülő telken álló épületek. Ekkor a földszintes épület egy részét visszabontották, hogy egységes udvart alakítsanak ki. A visszabontáskor építették meg a jelenlegi kapualjat és a belőle nyíló lépcsőházat. Ez utóbbit helyiségek ebontásával és átépítésével alakították ki.

Földszintes épületrész tetőlenyomata a lépcsőház belső falán

A földszintes szárny alapvetően háromosztatú épületrészekre és hozzájuk kapcsolódó terekre oszlik. Lakásként, tárolótérként és műhelyekként szolgáltak. A műhelyek közül egyedül a telekszélen álló szárnyban elhelyezkedő boltozott kovácsműhely maradt meg egyedül beazonosíthatóan

Koppány András régész

A cikk a Régi Épületek Kutatóinak Egyesülete szervezésében a FUGA Budapesti Építészeti Központban 2018. november 26-án elhangzott előadás kivonatos összefoglalása