Fafödémek fejlődése - a soproni emlékanyag

A RÉKE (Régi Épületek Kutatóinak Egyesülete) szakmai estje a FUGA Budapesti Építészeti Központban (Budapest V. Petőfi S. u 5.) 2015. 11. 16. hétfő 18 h.

Bukosza Kristóf építész, belsőépítész:
A gerendás fafödémek fejlődése és hazánk területén ismert változatai   A XVIII. századtól visszafelé haladva az időben építészeti emlékeink száma hirtelen megfogyatkozik, és háromszáz év messzeségén túl már többnyire csak kőből, téglából épült, boltozott, vagy csak faltöredékekben fennmaradt építményeinket ismerjük, holott épületeink belső tereinek zömét sík famennyezetek fedték. A gerendás, mestergerendás fafödémek nemcsak a városi épületek jellemző térlefedő szerkezetei voltak majd egy ezredévig, de lakótereinek meghatározó részei is több száz éven át. Így a XVI-XVIII. századi, Sopronban fennmaradt kivételes emlékanyag a legkorábbi, mely segíthet hiteles képet alkotni a városi polgárság lakótereiről, a födémnek, mint épületszerkezetnek fejlődéséről, hazánk területén ismert változatairól. Áttekintve az ismert egyéb európai példákat, felvázolódnak azok a kapcsolatok, melyek ennek a kornak hazai, alig ismert enteriőrtörténetét a kontinens térképére helyezik.


Minden érdeklődőt szeretettel várunk!