A soproni Zichy-Mesko palota restaurátori munkái

 A RÉKE (Régi Épületek Kutatóinak Egyesülete) online szakmai estje a FUGA Budapesti Építészeti Központban (Budapest V. Petőfi S. u 5.) 2020. november

Az előadás online látható, a FUGA Budapesti Építészeti Központ Youtube csatornáján. 

 Velledits Lajos festő-restaurátor:
A soproni Zichy-Mesko palota a konyhától a díszteremig Társaságunk -a Synthese Restaurátor Kft.- több éves soproni munka elvégzése után 2016. november végén kapott megbízást a város önkormányzatától a „Zichy-Mesko palota restaurátori tervdokumentációjának” elkészítésére. A kutatásra és az eredmények alapján össze-állított hét darab restaurálási terv előállítására három hónap állt rendelkezésünkre. 
A sokáig üresen álló épületbe hirtelen élet költözött, hiszen a mi munkacsoportunkon kívül a Soproni Múzeum munkatársai is nagy erőkkel láttak hozzá az elfalazott középkori maradványok feltárásának Nemes András vezetésével. Mindannyiunk munkáját figyelemmel kísérte Dávid Ferenc, akinek az időközben végzett művészettörténeti kutatásai hozzásegítettek bennünket a napvilágra került töredékek értelmezéséhez. A sokáig szükséglakásoknak otthont adó épület minden egyes helyisége értékeket rejtett, amelyek a három hónapos restaurátori kutatás során megfoghatóvá tették egy XVIII. század elején élt arisztokrata család ízlését, akik a kor jeles művészeit foglalkoztatták. A számos átalakítás, átfestés és a lakások kialakításához szükséges beépítés alatt, vagy mögött szinte érintetlenül maradtak meg egy rövid stíluskorszak kitűnő alkotásai és munkái. 
Az idő rövidsége miatt sajnos nem lehet az épület minden szegletében napvilágra került emléket bemutatni és annak készítés- technikáját ismertetni. Ezért csak a fő emeletet fogjuk –a képek segítségével- bejárni, ahogyan azt a város adóösszeírói is tették 1766-ban. 
Az ott föllelt művek anyagairól és azok megmunkálásáról viszont ejtünk majd néhány szót, mert minél többet ismerünk meg ezekről, annál többet tehetünk a művekben rejlő szellem megőrzéséért.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!