Közlemény

a kulturális örökség védelmét érintő módosításokat tárgyaló T/10736 számú törvényjavaslatról
 
A Kormány T/10736 számú törvényjavaslatának általános vitája 2020 június 3-án zajlott a Parlamentben. A kulturális örökség védelméről szóló LXIV. törvény módosítása más törvények és jogszabályok (Budapest és az agglomeráció, kiemelt beruházások, filmszakmai kérdések) módosításával együtt került a T. Ház elé. 
A törvénymódosítással kapcsolatos, a társadalmi részvételre vonatkozó előírás betartása a javaslat benyújtása előtt elmaradt, így a szakmai vagy civil szervezetek nem tudták véleményüket kifejteni a rendkívül nagy horderejű, a műemlékvédelem alapkritériumait megváltoztató, és – véleményünk szerint – jelentős részben káros, szakmaiatlan irányba változtató javaslatról. 
A módosító javaslat legproblémásabb eleme az új műemléki kategóriák bevezetése, mind elnevezésükben, mind a rájuk vonatkozó védelem formájában. A műemlékeket két kategóriába kívánja sorolni: „kiemelt műemlék” és a „nem kiemelt műemlék”. A „nem” jelzővel ellátott műemlék olyan, nyelvtanilag is hangsúlyozott, negatív fogalom, amellyel annak értékes voltát tagadjuk, hazánk épített örökségének egy csoportját lefokozzuk. A javaslat általános indoklása szerint hazánkban 15.000 egyedileg védett műemlék van – ezzel szemben a ténylegesen védett emlékek száma 11.000 körül van. (Összehasonlításul: Ausztriában kb. 40.000 műemléket tartanak nyilván.) Ezen műemlékek köréből kíván a javaslat, mintegy 3000-et kiemelni („kiemelt műemlék”), a többi sorsát egy a későbbiekben szabályozásra kerülő „Értékmeghatározó szakértői vizsgálattól” téve függővé, melyben a továbbiakban tételesen kellene meghatározni az épület látszó értékeit és indokolni műemléki kategóriába sorolását vagy törlését. Azon értékekét, melyek a műemlékek szerves és mindig is egységben kezelendő részei, lehetővé téve ezáltal le- és elválasztásukat a műemlékről, valamint teljesen megfeledkezve az állandóan meglévő rejtett, kutatás révén feltárulkozó részleteikről. 
A Régi Épületek Kutatóinak Egyesülete a módosító javaslat legproblémásabb kérdésköreire és kifejezéseire módosító indítványt dolgozott ki, melyet igyekszik eljuttatni a módosító indítványok benyújtására jogosult képviselőknek. A tervezet számos, valóban orvoslásra váró problémát kíván megoldani, de hibás szakmai alapvetésekből indul ki, nem csak hazánk műemlékvédelmi gyakorlatával, de az európai gyakorlattal és a nemzetközi ajánlásokkal is ellentétes megoldásokat javasol, veszélyeztetve műemlékeink jövőjét.

Budapest, 2020. június 5.

Régi Épületek Kutatónak Egyesülete