Dávid Gyula építész Pákei Lajos hagyatéka – című könyvének bemutatója.

A RÉKE (Régi Épületek Kutatóinak Egyesülete) szakmai estje a FUGA Budapesti Építészeti Központban (Budapest V. Petőfi S. u 5.) 2019. 12. 09. hétfő 18 h.


Dávid Gyula építész
Pákei Lajos hagyatéka – című könyvének bemutatója.

Bevezetőt mond: Káldi Gyula építész
Pákei Lajos építész és a kötet bemutatását követően a szerző Hadik András művészettörténésszel beszélget.Az Erdélyi Múzeum-Egyesület gondozásában idén nyáron jelent meg Gy. Dávid Gyula: Pákei Lajos hagyatéka. Egy századfordulós kolozsvári építész tervrajzai, rajtervei, gyűjteményei című könyve.
A könyv egy repertórium-adattár, amely – félezer oldalon – veszi számba az építész több mint ezer tételből álló ránk maradt, de az elmúlt, lassan száz év alatt szétszóródott örökségét a Magyar Unitárius Egyház Kolozsvári Gyűjtőlevéltárától, a budapesti gyűjteményekig. A Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ (amely intézmény az Építészeti Múzeum tetszetős anyagán kívül az egykori Országos Műemlék Felügyelőség tervtárának gazdag gyűjteményét is magába foglalja), a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának terv és dokumentum gyűjteménye, a Magyar Nemzeti Galéria családi arcképei mind-mind további, az életművet vizsgáló kutatás, összefoglaló és elemző feldolgozás lehetőségét nyújtja, rója ránk feladatul. A repertóriumokat függelékek, mellékletek egészítik ki, melyek betekintést nyújtanak az egyes gyűjtemények és őrzési helyek anyagába, áttekintő képet adnak a Pákei-család 16. századig visszavezethető leszármazási rendjéről, az építész és műemlékvédő Pákei tervezéseinek, épületfelméréseinek Kolozsvári helyszíneiről. Pákei Lajosról és életművéről szóló könyvészetben a könyv végi bibliográfia nyújt segítséget.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!