Archívumból múzeum? A műemléki gyűjtemények múltja, jelene, s jövője (?)

A RÉKE (Régi Épületek Kutatóinak Egyesülete) szakmai estje a FUGA Budapesti Építészeti Központban (Budapest V. Petőfi S. u 5.) 2019. 10. 14. hétfő 18 h.

Bakó Zsuzsanna - Köntzey Mercedes:
Archívumból múzeum?
A műemléki gyűjtemények múltja, jelene, s jövője (?)


   
Fotótár – Könyvtár – Tervtár – Tudományos irattár


1872. április 11-én Pauler Tivadar vallás- és közoktatásügyi miniszter életre hívta a Magyarországi Műemlékek Ideiglenes Bizottságát (1881-től Műemlékek Országos Bizottsága – MOB). A miniszter a bizottság feladatává tette: „megtudni, mennyi és miféle nemzeti emlék létezik még Magyarországon; ezeket feljegyzi, lajstromozza és osztályozza, de feladata oda törekedni is, hogy ezen emlékek történelmileg vagy művészileg érdekes része fenntartassék, stílszerűleg tataroztassék, kiegészítessék, ha lehet felépítessék s mindez történjék úgy, hogy amellett a magány jog, ha netalán valamely emlék ez alá esnék, csorbát ne szenvedjen.”
Az 1872-ben meginduló munka szükségessé tette egy ún. Levéltár létesítését, amelyben a hivatalos iratokon kívül – azok mellékleteit – a rajzokat, falkép másolatokat és fényképeket is elhelyezték. Ekkor kezdődött a legszükségesebb folyóiratok és könyvek beszerzése is.
Az előadásban röviden összefoglalnánk a Műemléki Gyűjtemények küzdelmes helyzetét napjainkig. Képet adnánk a jelenről, hol tartunk most és mik a kilátások. 


Minden érdeklődőt szeretettel várunk!