A Régi Épületek Kutatóinak Egyesülete nyilatkozata a Magyar Tudományos Akadémia védelmében


A Magyar Tudományos Akadémia hazánk legfontosabb autonóm tudományos intézménye. Független működése alapja és feltétele annak, hogy a mindenkori politikai befolyástól mentesen biztosítsa a tudományos autonómia alaptörvényünkbe foglalt eszményét.

Az MTA intézeteiben zajló zavartalan kutatómunka alapvető nemzeti érdek, a működés feltételeit és a tudományos autonómiát, a kutatás szabadságát ellehetetlenítő intézkedéseket az MTA, mint intézmény lényegével ellentétesnek, következésképpen károsnak tartjuk. Az intézmény autonóm működését sértő beavatkozás Alaptörvény-ellenes és ezért megengedhetetlen is. Az Alaptörvény szerint ugyanis “tudományos igazság kérdésében az állam nem jogosult dönteni, tudományos kutatások értékelésére kizárólag a tudomány művelői jogosultak. Magyarország védi a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Művészeti Akadémia tudományos és művészeti szabadságát." (X. cikk 2. és 3. bek.)  Meggyőződésünk, hogy a tudományos kutatás szervezeti kereteinek átalakítása csak az érintettek bevonásával és a velük folytatott érdemi tárgyalások útján vezethet eredményre.

Egyesületünk teljes mértékben támogatja az Akadémiai Dolgozók Fórumának álláspontját és követeléseit.

Budapest, 2019. február 12.